Du är här: Arbeta med innehåll > Test > Introduktion till test

Test

Att skapa och rätta tester på papper kan vara mycket tidskrävande . itslearning testverktyget gör det möjligt för lärare att skapa tester på nätet, klona och ändra befintliga tester och få omfattande rapporter om testprestanda. itslearning kan även märka testen automatiskt.

Skapa nästan alla typer av test

Testverktyget stödjer ett antal olika frågestilar - från flervalsfrågor till fritext. Lärare kan ställa in tidsgränser, inkludera avdrag för felaktiga svar och välja att införliva element som t.ex. bilder och video. Detta gör det möjligt att göra tester som både är engagerande och utmanande för eleverna.

Frågetyper som kan användas